Litteraturliste

 • Anvisning om bygningsreglement 2018 – BR18, SBI-Anvisning 272.
 • Bedre tilgængelighed i sive- og gågader. Deichmann, J. Dansk Vejtidsskrift (2008).
 • Bygningsreglementet 2018, Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 • Dagslys i rum og bygninger, SBi-anvisning 219. Johnsen, K., & Christoffersen, J. (2008). Statens Byggeforskningsinstitut. Aalborg Universitet.
 • DS Håndbog 186, Tilgængelighedskrav i BR18 - holdt op mod DS/ISO 21542. Dansk Standard (2017).
 • DS-Håndbog 105, Udearealer for alle - sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø. Kramer, U. (2012).
 • DS-Håndbog 105, Udearealer for alle – Eksempelsamling. Kramer, U. (2015).
 • Estetisk, trygt og tilgjengelig, en vejledning for riktig utformning av bygg. Nersveen, J. Dr. ing. (2013). Norges Blindeforbund.
 • Exploration of the primary visual cortex, 1955-1978. Hubel, D. H. (1982). Oxford: Blackwell, 2000 (pp 58-80).
 • FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd (2010).
 • Færdselsarealer for alle – universelt design og tilgængelighed. Anlæg og planlægning. Vejdirektoratet (2020).
 • Færdselsarealer for alle – Anlæg og planlægning. Eksempelsamling. Vejdirektoratet (2020).
 • Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg. Statens Byggeforskningsinstitut (2007).
 • Hjælpemidler til blinde og svagsynede personer – Taktile indikatorer på fodgængerarealer. DS/ISO 23599:2019. Dansk Standard (2019).
 • Håndbog om Afmærkning af vejarbejder m.v. Anlæg og planlægning. Vejdirektoratet (2017).
 • Håndbog om Brug af Trafiksignaler. Anlæg og planlægning. Vejdirektoratet (2018).
 • Håndbog om kollektiv bustrafik og BRT. Anlæg og planlægning. Vejdirektoratet (2019).
 • Håndbog om Klimatilpasning og terrorsikring: Nye barrierer for universelt design? Version 3.0. Revision C. Vejdirektoratet (2018).
 • Håndbog om Letbaner på strækninger. Vejdirektoratet (2016).
 • Håndbog om Trafikterminaler. Anlæg og planlægning. Vejdirektoratet (2019).
 • Håndbog om Standsningssteder for letbaner. Vejdirektoratet (2016).
 • Håndbog om Veje og stier i åbent land. Anlæg og planlægning. Vejdirektoratet (2019).
 • Ledelinjer i Universelt Design-perspektiv (masteropgave). Deichmann, J. (2016).
 • Light and Health. Influence of light on health and well-being of office and computer workers. Cakir, A. E. (1991).
 • Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser. DS/EN 12464-1:2011. Dansk Standard (2011).
 • Lys og belysning - Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser. DS/EN 12464-1 DK NA:2015. Dansk Standard (2015).
 • Lys og belysning - Grundlæggende begreber og kriterier til beskrivelse af krav til belysning. DS/EN 12665:2018. Dansk Standard (2018).
 • Sansernes Bolig. Ph.d.-afhandling. Ryhl, C. (2003). Kunstakademiets Arkitektskole.
 • Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Særlig anvendelser for passager- og godselevatorer – Del 70: Tilgængelighed til elevatorer for personer, inklusive personer med handicap. DS/EN 81-70+A1:2009. Dansk Standard (2009).
 • The impact of light source on discrimination ability in subjects with age-related macular degeneration. Holton H., Christiansen, A. B., Albeck, M. J., & Johnsen C. R. Acta Ophthalmologica (2009).
 • Tilgængelige boliger – indretning. (SBi-anvisning 249). Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet (2015).
 • Tjeklister. Indledende spørgsmål. De mere detaljerede krav. Statens Byggeforskningsinstitut. Aalborg Universitet København (2010).
 • Trafiksikkerhed i byplanlægningen. Vejdirektoratet. (2014).
 • Vejregler for Trafikterminaler. Anlæg og planlægning. Eksempelsamling. Vejdirektoratet (2015).
 • Vision and Visual Perception. Graham, Clarence, H., m.fl. Colombia University Card 65-12711.
 • Visual Acuity, colour discrimination and light level. Boyce, P.R. (1987). Bristol University.
 • Visual Stress. Wilkinsson, A. (1995). Oxford University.