5Lys – om elektrisk lys og synsnedsættelse

I langt de fleste tilfælde af synsnedsættelse fungerer selve nethinden enten helt eller delvist, da de fleste synsproblemer relaterer sig til øjets optiske dele og form.

Hvis nethinden ikke virker, kan mennesket normalt intet se.

De følgende anbefalinger og krav er udformet med henblik på, at elektrisk lys skal hjælpe det svækkede øje bedst muligt. Tilstrækkeligt dagslys er defineret som en indendørs belysningsstyrke på 300 lux eller mere i en vis procentandel af rummet. Procentandelen afhænger af, om rummet oplyses af dagslys fra facaden, skrå tage eller fra åbninger i et fladt tag, jf. europæisk dagslysstandard fra 2018 ( https://www.ds.dk/da/nyhedsarkiv/2018/10/ny-europaeisk-dagslysstandard-godkendt og EN12464 om belysning på arbejdssteder)