6Principper for tilgængelighed i naturen og det bebyggede miljø

Dette afsnit beskriver principper for tilgængelighed i det byggede miljø og er opstillet i den ’kronologiske’ eller ’oplevelsesmæssige’ rækkefølge, vi bevæger os i ude fra naturen, frem til det bebyggede miljø, og helt ind i hjertet af bygningen.

Undervejs introduceres de særlige tilgængelighedsudfordringer, der udspiller sig for blinde og stærkt svagsynede, og de tilgængelighedskrav, Dansk Blindesamfund anbefaler.