1.3Introduktion til tilgængelighed og ’universelt design’

Design for alle eller Universelt design er designideologier, der inkluderer alle, som kan opleve begrænsninger i det byggede miljø, og opdeler ikke brugere i funktionshæmmede og ikke-funktionshæmmede.

Målet med Universelt design eller Design for alle er at udforme tilgængelige omgivelser for alle for derigennem at mindske samfundets krav til menneskers funktionsevne. For eksisterende bygninger og anlæg drejer det sig om at fjerne de barrierer, der hindrer handicappedes deltagelse, for nybyggeri drejer det sig om gennem planlægning, design og udførelse at sikre, at omgivelser er tilgængelige for alle.

Universelt design er tilrettelagt således, at produkter m.m. kan anvendes af den størst mulige brugergruppe uden særlige tilretninger, og således at brugeren ikke behøver at anvende særlige hjælpemidler. Det universelle design kan også være tilrettelagt således, at et produkt let vil kunne tilpasses den enkeltes behov – f.eks. ved brug af personaliserede brugergrænseflader.