1.2Planlægning af tilgængelighed

Når der er fokus på tilgængelighed fra begyndelsen af en byggeproces, sikres lige vilkår for alle. Tilgængelighed skal ikke være en økonomisk merudgift, som bygherren kan vælge til og fra, men bør være en naturlig del af planlægningen. I sidste ende er det bygherren, der har ansvaret for at sikre, at gældende tilgængelighedskrav er opfyldt, og et påbud fra f.eks. en kommune kan efterfølgende indebære både designmæssige og økonomiske uhensigtsmæssige konsekvenser.