2.1.1Statistik / udbredelse

Der findes ingen statistik eller systematisk opgørelse over antallet af personer med et synshandicap i Danmark. FN’s verdenssundhedsorganisation, WHO antager, at antallet af svagsynede eller blinde personer i de fleste industrialiserede lande udgør cirka én procent af befolkningen, hvilket svarer til ca. 55.000 mennesker i Danmark. I Danmark defineres synshandicap ud fra et objektivt synskriterium.

Det betyder, at danskere med et synshandicap højest kan se 1/3 af et normalsyn. Man regner med, at ca. 20.000 danskere har et så alvorligt synshandicap, at de med den bedst mulige korrektion med briller eller linser, ser maks. 10% af et normalsyn. Synsnedsættelsen kan enten bestå i en nedsættelse af afstands- og læsesyn eller i en indskrænkning i sidesynet, en såkaldt synsfeltsindskrænkning.

Langt størstedelen af mennesker med et synshandicap i Danmark er ældre borgere, der udover et synstab også kan have andre helbredsmæssige problemer, som for eksempel gangbesvær, nedsat hørelse, dårlig balance, eller demens.

Tabel 1. Den danske sociale klassifikation af synshandicap (synsstyrke målt på bedste øje med bedst mulig korrektion eller tilsvarende indskrænkning i synsfeltet)
Kategori Synsstyrke Betegnelse
A 6/18 til bedre end 6/60 Svagsynet
B 6/60 til bedre end 1/60 Social blind (stærkt svagsynet)
C 1/60 med lyssans og projektion (retningsangivelse) Praktisk blind
D Lyssans minus projektion eller ingen lyssans Total blind