2.3Hvordan færdes synshandicappede – mobilitet – hjælpemidler

Blinde og stærkt svagsynede kan ikke uden videre færdes i uvante omgivelser hverken inde eller udendørs, medmindre pågældende har opnået såkaldte mobility færdigheder og/eller gør brug af hjælpemidler til at registrere hindringer, trin, skarpe hjørner, uventet henstillede effekter m.v.

Mobility forudsætter, at personer med et synshandicap først bliver fortrolige med de helt nære omgivelser i en overskuelig målestok og derefter kan ekspandere til nye og større fysiske udfordringer.

Mobility forudsætter brugen af den hvide stok, som bæres og bevæges på en sådan måde, at forhindringer, trin m.v. registreres med stokken, før personen selv med sin krop når dertil.

En optimal fortløbende ledelinje, er tildannet i granit og nedlagt i belægningen.
Ledelinjer er vigtige for blinde og svagsynede, da de viser en farbar vej og sikrer, at brugeren holder retningen.