1.2.1Rådgivning i tilgængelighed

God tilgængelighed er baseret på mange og rigtigt udførte detaljer, og det kræver derfor særlig viden. Udgifter til en tilgængelighedsrådgiver tjener sig hurtigt ind, når fejl og dårlige løsninger undgås, som ellers kunne have ført til efterfølgende pålæg om at blive ændret.

Der findes byggefaglige personer som tilgængelighedskonsulenter, arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører m.fl., der har specialviden om tilgængelighed. Disse rådgivere kender anlægs- og byggeopgavernes forskellige faser og er uddannet i, hvordan man tjekker program, planer og udførelse af tilgængelighed. En sparring med en tilgængelighedsrådgiver er hensigtsmæssig dels for at sikre, at tilgængeligheden udføres korrekt, dels for at sikre, at tilgængeligheden lever op til lovgivningen, og at tilgængeligheden tænkes ind i alle projektets faser.

Dansk Blindesamfund har tillige stor erfaring med tilgængelighedsarbejde og er et godt supplement til de professionelle rådgivere. Dansk Blindesamfund vil kunne bidrage med rådgivning om forskellige problematikker og løsninger på vegne af synshandicappedes behov. Dansk Blindesamfund har ikke som professionelle rådgivere et rådgiveransvar.