1.2.2Tilgængelighedstiltag oplyses til Dansk Blindesamfund

Når god tilgængelighed er indarbejdet i nybyggeri, nyanlæg eller ombygning, bør Dansk Blindesamfund enten lokalt eller centralt informeres, så de kan videreformidle oplysningerne til blinde og stærkt svagsynede i lokalområdet, så de kan få glæde af de nye tilgængelighedstiltag.

Registrering af gode eksempler kan være til værdifuld inspiration for senere bygherrer og rådgivere.