2.3.3En hjælpende hånd – ledsagelse og anvisninger

For en person med et synshandicap er forudsigelighed, omgivelser uden forhindringer, uventede fremspring, huller m.v. afgørende for at kunne færdes trygt og uden, i værste fald, at pådrage sig skader.

Som det gælder for alle andre, følges personer med et synshandicap ofte med personer, som enten er fuldt seende eller har noget restsyn. At følges med sit barn, sin ægtefælle eller kæreste, sin kammerat eller kollega er både praktisk og hyggeligt.

Ved brug af ledsagerteknik kan man holde ledsageren på overarmen og komme hurtigt og uskadt frem. Selv om man principielt ofte helst vil kunne klare sig og finde frem til destinationen ved egen kraft, kan omgivelserne være så ukendte eller komplicerede, eller man kan være ude i en så stresset situation, at det at følges med en seende person absolut er den letteste og mest givtige løsning.

Når man følges med en person med et synshandicap, er det bedst, hvis personen holder ved den seende persons overarm.
Ledsagerteknik sikrer, at man kan færdes sikkert. Det er bedst at holde ovenover sin ledsagers albue, så man kan mærke ledsagerens bevægelser.

For de fleste personer med et synshandicap vil der dagligt opstå adskillige situationer, hvor man har brug for en arm, nogle øjne til at identificere et fænomen eller vise vej, og så er der ingen til stede til at hjælpe. I disse situationer er den fysiske tilgængelighed, tilgang til information på en måde, man kan afkode osv. af helt afgørende betydning for at kunne leve i en aktiv og afvekslende hverdag.

På Dansk Blindesamfunds hjemmeside er der praktiske råd til bl.a. ledsageteknik.

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) har udviklet to apps om ledsagerteknik. Den ene er henvendt til borgere generelt. Den anden app er henvendt til professionelle. Læs mere om apps’ene på IBOS’ hjemmeside.