2.3.7Kontraster og afstribning

Kontraster og afstribning af gennemsigtige glaspartier kan varsko personer med en synsnedsættelse om hindringer, niveauforskelle m.v.

Glaspartier og glasdøre er vanskelige at opfatte for blinde og svagsynede, men også for andre. Glas kan, når der er lys på begge sider, opfattes som et hul i væggen, med stor risiko for kollision. Derfor bør alle glaspartier i vægge og glasdøre markeres med et andet materiale end glas i forskellig højde. Læs mere om afmærkning.