2.3.5Opmærksomheds- og retningsfelter

Opmærksomhedsfelter og retningsfelter (knopper i overfladen efter et bestemt mønster) kan advisere blinde og svagsynede om opmærksomhedskrævende ændringer eller udfordringer som f.eks. døre, trapper, fodgængeroverganger, retningsskift m.fl.