3.3Farver, lys og kontraster (synssansen)

Opfattelse af rum og enkeltelementer

Personer med normalt syn opfatter typisk et rum i sin helhed, når de træder ind, og efter dette lægger de mærke til enkelthederne. For mange personer med et synshandicap er processen ofte omvendt.

Indkøbscenter. Billedet er skarpt.
Et indkøbscenter set udefra, billedet er skarpt. Billedet er set gennem en normaltseendes øjne.
Indkøbscenter. Billedet er uskarpt.
Et indkøbscenter set udefra, billedet er uskarpt. Billedet forestiller opfattelsen hos en person med øjensygdommen grå stær.

Billedtekst A og B: Billederne af indgangspartiet til et indkøbscenter set gennem en normaltseende persons øjne og gennem øjnene af en person med øjensygdomme grå stær.

For en stærkt svagsynet vil enkeltelementerne blive opfattet først, og herefter dannes en opfattelse af, hvordan enkeltelementerne udgør helheden. Det vil med andre ord sige, at det tager længere tid at opfatte omgivelserne sammenlignet med en person uden synsproblemer. Muligheder for at opfatte helheden vil afhænge af graden af tydeligheden, det vil sige afhængig af kontraster og belysning, samt hvor komplekst synsbilledet er. Jo mere information, som kræves for at kunne opfatte sammenhængen, desto længere tid vil denne proces tage, og jo større er risikoen for mistolkning eller misforståelser. Billederne ovenfor viser en bygning set med og uden filtrering, som skal illustrere virkningen af grå stær. Bemærk, hvor lang tid der behøves for at opfatte indholdet i billede B.