3.8Ledelinjesystem (Følesansen / høresansen / synssansen)

Lyskryds med retningsfelt for enden af ledelinjen og umiddelbart til højre for lydfyret på lygtepælen. Til højre for retningsfeltet er opmærksomhedsfeltet.
En ledelinje er en taktil afmærkning som sikrer, at en person med synshandicap kan orientere sig.

Et ledelinjesystem er en taktil afmærkning, der anlægges for at hjælpe personen med synshandicap med at orientere sig. Ledelinjesystemet skaber et sikkert og trygt miljø og består af ledelinjer, retnings- og opmærksomhedsfelter, der markerer gangforløb, viser vej fra punkt A til B eller mod et givent mål, forbinder vigtige knudepunkter, gør opmærksom på særlige interessepunkter, forhindringer eller farer. Læs mere om udendørs ledelinjesystem og indendørs orientering.