3.4Lyd og akustik (høresansen)

Blinde og stærkt svagsynede mennesker anvender i høj grad lyd til at orientere sig efter.

Personer med et synshandicap identificerer ofte rum og pladser efter den lyd, de selv skaber med fodtrin eller ved brug af den hvide stok. Lang efterklangstid gør det vanskeligt for personer med et synshandicap at lokalisere forhindringer. Hvis blinde og svagsynede skal kunne benytte sig af lyd i orienteringen, er de afhængige af en vis ekkoeffekt. Dette fordrer en konstruktion, som ikke giver en "død" akustik, men på den anden side tager hensyn til nødvendig dæmpning af rumklangen i store rum som korridorer, trappeopgange osv.

Lyde kan for en blind give et fingerpeg om, hvor vedkommende befinder sig. Lyden fra f.eks. en elevator og en elevatordør giver information til en blind om, hvor elevatoren befinder sig.

Overlappende lyde som høj baggrundsmusik dæmper de nødvendige lyde, som blinde og stærkt svagsynede mennesker bruger til at orientere sig efter. Høj musik, f.eks. i en butik, dæmper lyden fra kasseapparatet, der fortæller personen med synshandicap, hvor vedkommende kan få assistance til et indkøb.

Hvis en person, som bruger høresansen til at navigere med, mødes af fx meget kraftig støj fra trafik, lastbiler, som gasser op, vejarbejde med trykluftbor m.v., forsvinder de relevante input i lydhavet, den såkaldte lydblænding.

Dagligdagens lydgivere såsom et tikkende vægur, fugle, springvand, luftudblæsning ved supermarkeders døre samt lydkilder med ledende retningsorientering er gode orienteringshjælpere for blinde mennesker. Et eksempel på sidstnævnte er akustiske signaler ved indgangsdørene på DSB's S-tog.

Et andet er lydsignaler opsat ved fodgængerovergange. Lydsignalerne hjælper personer med synshandicap med at lokalisere fodgængerovergangen og signalerer, hvornår det er sikkert at krydse vejen. Signalerne bevirker, at et stort antal blinde personer kan krydse vejen på egen hånd.

De teknologiske muligheder med indtalte beskeder er uanede. Og det vil være hensigtsmæssigt at inddrage mulighederne med syntetisk oplæste beskeder i langt større omfang. Det kunne fx være ved busterminaler, stationer, eller hvor man skal finde vej.