3.2Brug af sanser

Som kompensation for et helt eller delvist synstab er personer med et synshandicap tvunget til at udnytte deres alternative orienteringssanser. Disse udnyttes aktivt af personer med et synshandicap, der har brug for den information, som omgivelserne giver, til orienteringen.

De fleste, der har en synsrest, anvender denne så meget som overhovedet muligt, men ved stærkt nedsat eller forvrænget syn er det ofte nødvendigt at anvende andre sanser.

For at opnå god tilgængelighed i det byggede miljø bør man overveje, hvordan man kan tilrettelægge omgivelserne, så personer med et synshandicap kan færdes ved brug af henholdsvis synsansen (restsynet),- føle-, høre- og lugtesansen.