4.1Trykt tekst

Som nævnt kan en læsevenlig tekst i mange tilfælde sætte personer, der er svagsynede, i stand til umiddelbart at læse denne. Men tekstens udformning har i høj grad også betydning for, om den svagsynede person vil være i stand til at læse en trykt tekst ved brug af sine optiske hjælpemidler i form af lupper, CCTV (closed circuit television) (tv med kamera tilsluttet) og skærmlæsere.

Svagsynede personers ønsker til en trykt tekst er meget forskellige, afhængig af karakteren af den øjenlidelse, den konkrete person har. Nogle foretrækker store typer, andre foretrækker lidt mindre. Nogle vil have store kontraster, mens andre foretrækker lidt mindre kontrast. Der er dog en række anbefalinger, der øger chancen for, at personer med en synsrest kan læse en tekst uden større problemer.

Anbefalinger til trykt tekst:

Typografi, herunder

 • Skriftsnit
 • Skriftstyrke
 • Skriftstørrelse/højde
 • Hældning
 • Versaler

Layout, herunder

 • Linjelængde
 • Skydning
 • Ordmellemrum
 • Bogstavafstand
 • Fast/løs bagkant
 • Illustrationer
 • Overskrifter og understregninger

Tryk, herunder

 • Papirkvalitet og –farve
 • Positivt/negativt tryk