4.4Tilgængelig udformning af taktile orienteringskort

Taktile kort, det vil sige kort, man kan føle med fingrene, kan være til stor hjælp i orienteringen for personer med et synshandicap. Et eksempel herpå kan være kort over byer, større bygninger, stationer etc. Sådanne kort skal i givet fald kunne findes i umiddelbar nærhed af indgangen, eventuelt kunne udlånes ved informationsskranken, i receptionen eller lignende.

Kort af denne type må ikke være for detaljerede, men blot vise kommunikationsvejene, vigtige funktioner såsom elevatorer, trapper, udgange og rummenes placering.

Hvis det er nødvendigt med en detaljeret beskrivelse af en bygning/et område, kan der med fordel udarbejdes flere kort over det samme areal. F.eks. kan et kort vise rummenes placering med angivelse af trapper, og et andet kort kan videregive en ruteplan med angivelse af rum med tal.

Signaturforklaringen på et kort må gerne være skrevet i punktskrift og med stor skrift. Ny teknologi åbner muligheden for, at et taktilt kort kan kombineres med information på lyd.

Taktile orienteringskort kan fremstilles af forskelligt slidstærkt materiale, såfremt det skal kunne tåle vejr og mange brugeres berøring. Det kan fremstilles af træ, af plastic (f.eks. ved brug af 3D-printerteknologi) eller af metal.

Såfremt kortet skal kunne udleveres til brug af den enkelte bruger med et synshandicap, kan det fremstilles af plastic, enten via den såkaldte termoformmetode (opvarmet plastic formes over en matrice) eller via 3D-print. Der er flere institutioner i indland og udland, som kan bistå med produktion af kort. Information herom kan gives af Dansk Blindesamfund.

Når kort produceres, kan det, afhængig af kortets karakter og detaljerigdom være hensigtsmæssigt at anvende forskellige materialer til at sikre en let genkendelighed i forhold til forskellige topografiske fænomener, f.eks:

Udendørs: asfalterede veje, stier, trapper, perroner og

Indendørs: korridorer, elevatorer, mødesale m.v.

Rådgivning om materialevalg og fremstilling kan gives efter nærmere henvisning fra Dansk Blindesamfund.