4.8E-bøger og DAISY

Blinde og svagsynede i Danmark har adgang til en langt mindre del af den litteratur, som seende har adgang til at låne eller købe.

En række forlag samt NOTA (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder) udgiver skøn- og faglitteratur i punktskrift, i elektronisk form og som E-bøger samt lydbøger indlæst med human eller syntetisk tale.

Bøgerne kan købes via download fra hjemmesider eller Apps, fra forlagene via boghandlere, lånes på folkebiblioteket, via online lydbogs-abonnementer, og for de personer, som kan opnå låneret hos NOTA tillige fremsendes på CD eller kan downloades. Imidlertid kan det forudses, at CD mediet snart udfases og at nye løsninger baseret på download vil vinde fuldt indpas.

En udvikling er iværksat med finansiel støtte fra Kulturministeriet, som har til formål at skabe et større udbud af tilgængelige medier til personer med et synshandicap. Blandt de initiativer, som er iværksat, kan nævnes tilgængeliggørelse af lokalaviser, som efter nærmere ønske kan leveres (pushes) til brugerens afspiller digitalt og i et tilgængeligt og navigérbart format. Denne mulighed forudsætter dog, at alle brugere med et synshandicap, som gør brug af lydudgaver af skrevne medier, har adgang til moderne afspilleudstyr, som kan modtage tekster i elektronisk, digital form.

E-bøger udgives af forlagene i en række formater, som kan læses på computer, på iPad og på smartphones samt særligt udviklede læseapparater for personer med et synshandicap, fx punktskriftsapparater og øvrige produkter udviklet af særlige producenter af kompenserende udstyr. De filformater, som tilbydes, sikrer en navigation i bøgerne, og anvendes af særligt udviklede notat- og læseapparater, hvis output enten er syntetisk tale eller punktskrift. Via et display kan der tillige søges i bogens tekst.

Bogforlagene samt NOTA indlæser også en række bøger med human tale, dvs. ved at indlæsere optages på computer og herefter overføres til et medie, som kan tilgå læseren. Dette kan enten ske ved, at lydbogen fremsendes til låneren/læseren på CD, ved at bogen downloades på lånerens/læserens computer eller ved direkte streaming fra bibliotekets fil.

NOTAs bøger i lyd er formateret med udgangspunkt i MP3-formatet, der yderligere er opmærket, så det overholder den såkaldte DAISY-standard, som er global og udvikles og vedligeholdes af et særligt konsortium. Med DAISY-formatet kan læseren navigere frit rundt i bogen, såfremt pågældende har den særligt udviklede DAISY-afspiller. Desuden kan der sættes bogmærker, søges efter samme, navigeres på forskelligt niveau (hovedafsnit, kapitel, afsnit, fodnoter), og desuden kan afspillehastigheden justeres, uden at forståelsen forvrænges eller ødelægges.

Der foregår en omfattende udvikling i disse år af formater, som skal kunne sikre en mere omfattende udveksling af bøger både inden for e-bog, DAISY-formater og via e-pub-protokoller, ligesom der i kraft af den såkaldte Marrakeshtraktat, som også Danmark har ratificeret, er åbnet op for adgang til læsbare medier fra andre lande i et digitalt format uden at der skal påløbe særlige omkostninger for læseren.