4.7Betalingsautomater og -terminaler

Blinde og svagsynede mennesker kan have problemer med at lokalisere en betalingsautomat eller -terminal og vil i den forbindelse have glæde af et opmærksomhedsfelt placeret foran og i forbindelse med en ledelinje. For så vidt angår placeringen er det en stor hjælp for svagsynede (og for de fleste andre mennesker), at skærmen på automaten ikke er i direkte sollys. Sollyset reflekteres i skærmen og gør denne ulæselig.

Det største problem kan dog være at betjene automaten, da betjeningen er betinget af de oplysninger og valg, der gives på skærmen. En række pengeinstitutter har fået udviklet talende ATMs, således at en synshandicappet kunde, som medbringer egne hovedtelefoner, kan koble disse til et stik i terminalen, som blanker skærmen og giver relevant dialog til kunden via hovedtelefonen. Der sker fortsat en udvikling, som vil åbne for og erstatte flere valgmuligheder, fx Mobilepay og øvrige betalingsapps.

Der opstilles en række pakkeautomater i tråd med, at posthusene er afviklet og er erstattet af postbutikker. Hensigten er, at kunden kan modtage en slip med stregkode og ved at benytte postautomatens skærm med touch-screen og en scannerskærm kan hente sin pakke eller afsende en pakke. En række afprøvninger har vist, at der ikke i dag er udviklet og afprøvet sikre løsninger, der muliggør, at en person med et synshandicap kan betjene disse automater, bl.a. fordi valg og indtastninger sker via felter på skærmen, som ikke er følbare og i øvrigt er dynamiske.

I forbindelse med indførelse af Rejsekortet, oplever blinde og stærkt svagsynede en række udfordringer, idet tjek-ind- og tjek-ud-standerne ikke afgiver lyd, så personer med et synshandicap kan finde dem på stationerne, og fordi de ikke opstilles efter et forudsigeligt fast fysisk mønster. Der er blevet anlagt ledelinjer og opmærksomhedsfelter, ved nogle standere, så det, på disse stationer, er blevet lettere at tjekke ind eller ud. Det er vigtigt at indtænke ledelinjer og opmærksomhedsfelter i ombygning eller anlæggelse af stationer og banegårde.

Ved tjek-ind/tjek-ud oplyser standeren, hvilken handling, der udføres, men det er ikke muligt at få oplyst prisen på rejsen eller kortets saldo. Disse oplysninger er tilgængelige for seende på standerens display. Desuden er det heller ikke muligt ved egen hjælp at tjekke flere rejsende ind på et rejsekort, idet der skal bruges knapper på en touchskærm, som ikke er forsynet med tale.

Det elektroniske rejsekort og dets anvendelighed samt mulige løsninger monitoreres løbende i forhandling med udbydere og myndigheder.