4.3Skilte og orienteringstavler

Informationer gives meget ofte via skilte eller orienteringstavler. Gode retnings- og tilstandsskilte (som giver en forklaring på stedets funktion såsom parkering, toilet, etc.) samt orienteringstavler (kort, situationsplaner og modeller) er afgørende for, hvor godt svagsynede kan færdes, og i hvor høj grad informationen kan siges at være tilgængelig.

Tegningen er en plan, der viser hensigtsmæssig placering af informations- og orienteringstavle i umiddelbar nærhed af receptionen.
Hensigtsmæssig placering af informations- og orienteringstavle.

Hvordan et tilgængeligt skilt skal udformes, beror til en vis grad på placeringen, udendørs eller indendørs, samt områdets eller bygningernes udformning. For at vejvisning og skiltning kan fungere godt, skal man overveje udformningen af disse nøje ved projekteringen af en bygning eller et område. En bygning kan f.eks. have flere forskellige skiltesystemer (et for personalet, et andet for besøgende), men for mange og for forskellige skilte opsat et sted vil virke forvirrende.

I bygninger med en logisk og enkel planløsning med entydige forbindelser rækker det med få enkle skilte. Inden for et skiltesystem bør alle skilte have en ensartet udformning og placering.

Anbefaling:

  • Placér altid skilte, så de er lette at finde og nemme at identificere. Det første problem for personer med synshandicap er overhovedet at lokalisere et skilt, og det næste er at kunne læse det, der står på skiltet. Skilte bør derfor være placeret i tilknytning til, eller på en væg umiddelbart i nærheden af indgangsdøren eller ligefrem i gangretningen.
Illustration af et informationsskilt, der er hængt op i den rigtige læsehøjde. Men foran skiltet står en stor plante. Det betyder, at kvinden, der prøver at læse skiiltet, ikke kan komme helt tæt på og derfor ikke kan læse det.
Svagsynet kvinde står foran en informationstavle, men kan ikke komme tæt på, fordi der står en stor potteplante foran.

Personer med et synshandicap kan kun bruge skilte, hvis disse kan nås med en hånd (dvs. at personen kan komme i nærheden af skiltet). Sæt derfor aldrig genstande - som f.eks. stole, borde og blomsterarrangementer - foran skilte. Skilte skal endvidere være anbragt således, at man kan læse dem uden at stå i vejen for andre.