5.1.2Formtegning skygger og glans

Formen på enhver rumlig genstand opfattes via skygger og overfladeglans.

Hvis der ikke er en skygge på f.eks. en bordtennisbold, er det ganske svært eller umuligt at se den. Hvis den så ovenikøbet er mat, er det endnu sværere.

Hvis baggrunden for bordtennisbolden er hvid, får spilleren den i hovedet uden at have en chance for at se den.

Grundlaget for enhver formtegning er en kombination af luminans, overflade og geometri.

Den letteste måde at gøre genstande synlige på, er ved at have velplanlagte luminansspring.

Hvis det skal udføres mere raffineret, eller dedikeret til specielle synsproblemer, kan man med fordel overveje både rumvinkler, lyskildestørrelser og luminans. Dette kræver en omfattende viden og et godt overblik.

Generelt kan det dog siges, at ca. 4 gange så høj lysintensitet på genstanden, der kommer direkte fra lysgiveren, i forhold til det indirekte lys (det lys, der reflekteres via væg eller loft), giver normalt en meget fin formtegning, til glæde for alle.

Indirekte lys er således godt til at lyse et rum op, men kan ikke stå alene, der skal også direkte lys på genstandene og rummets møbler.

Men alting kan overdrives, og det er klart, at kraftige og sorte skygger er uønskede og også farlige for svagsynede mennesker, idet disse kan forveksles med huller i gulvet eller forhindringer.

Anbefaling:

  • At kraftige sorte skygger undgås ved: 1. Altid at have mindst 2 lyskilder/ lamper i alle rum. 2. At have så lyse vægge, at den indirekte faktor er min 20-25 %, se ovenfor (afsnit 6.1.2. Adaption og luminans).
  • At skygger ikke må være for kraftige og hårdkantede, med en mørk kerne, hvorimod skygger, der har med bløde konturer og en let kerne, er meget positive og vigtig ingrediens i et godt lysanlæg. Uden skygger, ingen form og ingen afstandsbedømmelse.
  • Gode bløde skygger, samt både direkte og indirekte lys.