5.1.6Lysstyrken på synsobjektet og i rummet

Det er normalt ikke ønskeligt, at den af standarder, traditioner, etc. bestemte lysstyrke på synsobjektet, er til stede i hele lokalet.

Synsvilkårene er altid bedst, når omgivelserne er mindre lyse end selve objektet.

F.eks.:

Hvis der på bogen eller teksten man læser i, er 500 lux

skal resten af bordet kun have 200 lux

og omgivelserne i øvrigt have 100 lux

eller

Hvis der på bogen/ teksten man læser i, er 1000 lux

skal resten af bordet kun have 300 lux

og omgivelserne i øvrigt have 100 lux

altså forholdet i luminansspring på 5:2:1

eller 10:3:1

Luminansspring er gode helt op til 25:2:1

Pludselig overgang fra små til store luminanser eller omvendt, og store spring mellem luminanser i synsfeltet, kan medføre blænding eller nedsat synlighed. Som regel vil en variation med jævnt fortløbende luminansovergange, både i rummet og på arbejdsfeltet, være at foretrække.

Anbefaling:

  • At blænding helt undgås.
  • Et luminansspring i synsfeltet på mellem 5:2:1 og 25:2:1