5.1.5Hvordan fastsættes kravene til lysstyrken?

Belysningsstyrken målt i lux er meget nem at forstå, at måle, og kan derfor nemt diskuteres, også hvis man ikke ved noget om belysning og synsfunktion i øvrigt.

Derfor er den primære faktor, man forholder sig til i byggeriet, men også politisk, desværre lysstyrken alene.

Belysningsstyrken for en given opgave er politisk og økonomisk bestemt fra land til land. Der er, underligt nok, næsten aldrig involveret synsfysiologiske eller lægevidenskabelige faktorer.

I Sverige kræver man f.eks. 350 lux på opgaver, vi i Danmark kræver 200 lux til, medens man i USA kræver 1000 lux til det samme, uden at man derfor kan gå ud fra, at amerikanske øjne er anderledes konstrueret de end svenske og danske (!).

Højere lysniveauer hjælper på ingen måde på synsmulighederne, de bruger blot mere elektrisk strøm.

Anbefaling:

  • Bedre synsforhold fås primært ved at have kontrastrigt, blændfrit og fuldspekteret lys.