5.1Belysningens betydning for synsfunktionen

For svagsynede er det helt afgørende for at kunne få mest mulig gavn af restsynet, at ting, personer og det omkringliggende miljø står skarpt og tydeligt. Derfor er fokus på lyssætning og belysning en forudsætning for god tilgængelighed for svagsynede.