4.5.1Navigering

Som det også er tilfældet med tilgængelighed i det fysiske miljø, kan en elementær forståelse af, hvordan personer med et synshandicap navigerer i det digitale univers, hjælpe til at forstå, hvor vigtigt det er at overholde de opstillede standarder.

At have overblik er meget centralt i det meste af den digitale kommunikation, og strukturering er et vigtigt element i ethvert design. Der kommunikeres i helheder, der efterfølgende opløses i detaljer af modtageren, som læser på skærmen med øjnene.

Med nedsat syn reduceres muligheden for at skaffe sig overblik væsentligt. Personen med synshandicap må tværtimod opbygge sit overblik ud fra opsamlede detaljer. Først når man har gennemlæst en given hjemmeside, har man kendskab til de elementer, der udgør siden, og med den viden kan man så måske begynde at handle ud fra et vist overblik. Den måde de fleste hjemmesider, platforme for sociale medier m.v. er opbygget, er langt fra statisk. Der er som oftest tale om dynamiske konstruktioner, der løbende ændrer struktur og kompleksitet afhængig af brugerens handlinger. En aktivering af et element via mus eller touch fører meget ofte til ændring i strukturen. Der forudsættes således kendskab til en ny helhed, hvis man skal navigere sikkert og relevant.

Skærmlæsere åbner mulighed for, at brugeren ved hjælp af bestemte tastetryk eller kommandoer kan navigere sikkert til overskrifter, links, felter, knapper osv. på en hjemmeside. Man kan opsamle lister af de enkelte elementer, f.eks. en liste med alle links, der netop nu er tilgængelige. Man kan flytte fra element til element, uden man behøver at læse den mellemliggende tekst og andre elementer. Endelig kan teksten under oplæsningen præsenteres i meningsfulde enheder, tegn, ord, sætninger eller linjer. For svagsynede er en zoom-funktion på computeren, tablet eller smartphone afgørende for, at man kan skalere det viste på skærmen op i en stor størrelse eller ændre farve og kontrast afhængig af synsnedsættelsen.

Brugerens mulighed for at anvende disse funktioner øges naturligvis betydeligt jo mere overblik, det er muligt at skabe. Overblikket er et mentalt billede af, hvordan det digitale dokument (hjemmeside, mobile apps, sociale medier eller lign.) ser ud på det pågældende tidspunkt, og brugeren handler ud fra den forudsætning, at det dannede mentale overblik stadig holder. Skærmlæseren vil ofte kunne give et vist overblik i form af opregning af mængden af visse elementer i det digitale dokument, f.eks. antal links m.m. Men det skal understreges, at opbygningen af mentale billeder er en tidskrævende og for mange meget vanskelig proces, og dermed bliver enhver ændring i et kendt univers til en udfordring, og ofte også kilden til fejlagtig betjening.