4.5.2Design

Den digitaliserede kommunikation udmærker sig især ved sit interaktive design. Det er den dynamiske struktur, hvor de enkelte elementer sammensættes på en måde, så brugeren kan bevæge sig relativt til sin viden, interesser osv., der er det centrale. Det er dog helt afgørende, at WCAG-standarderne overholdes, for at kunne skabe et tilgængeligt og inklusivt design, som alle kan bruge.

Der er adskillige værktøjer (programmer) til rådighed for den, der vil kommunikere digitalt, og disses muligheder for at levere tilgængelige digitale løsninger er meget forskellige. De standardprogrammer, vi alle bruger til f.eks. e-mail, leverer som oftest tilgængelig digital information. Det væld af hjemmesider, som tilbyder langt den meste digitale information, er mere eller mindre tilgængelige afhængigt af deres design. Hvorimod mange sociale platforme, hvor den løbende kommunikation udspiller sig via, ofte har en del udfordringer til den synshandicappede bruger og skærmlæseren.

Struktureringen af den digitale information sker ved at anvende regler og elementer samlet i såkaldte programmeringssprog. En forudsætning for at den synshandicappede brugers hjælpeværktøjer (skærmlæsere/forstørrelse) kan præsentere den digitale information på en måde, som er let anvendelig for brugeren, er, at skærmlæseren kender programmeringssproget, som hjemmesiden /programmet er konstrueret efter. Det består af en række elementer og regler, og det er afgørende, at disse overholdes af den, der producerer det digitale dokument (hjemmeside, app m.m.). Er disse opfyldt, vil såvel struktur som indhold i et digitalt dokument kunne formidles til brugeren gennem skærmlæseren. Netop det forhold, at skærmlæserens formidling af det digitale dokument knytter sig til de kendte regler og elementer, betyder ofte, at den synshandicappedes tilgang til dokumentets struktur er en anden end den, man får ved at reagere på det, man ser på skærmen. Årsagen er, at designeren så at sige har det sidste ord, idet dokumentets elementer i layoutfasen kan placeres frit i de visuelle rum – færdige elementer i strukturen kan således flyttes til nye meningsfulde sammenhænge, uden det nødvendigvis afspejles i dokumentets kodede struktur.

Der er udviklet brugbare vejledninger til både Android- og IOS-systemer, som sikrer (hvis man vel at mærke følger dem) et inklusivt og tilgængeligt design og dermed øger muligheden for at mennesker med synshandicap kan benytte en given hjemmeside eller app.

Utilgængeligt design opstår der, hvor et digitalt sprogs regler og elementer ikke anvendes korrekt - herunder der, hvor en designer skaber sine egne elementer, der ligner standardelementerne (bare lidt flottere eller lidt mere særprægede). Sådanne konstruktioner er ikke umiddelbar fælles viden i den tekniske verden, og derfor vil skærmlæserne ikke uden yderligere udvikling kunne tolke sådanne elementer og strukturer.