4.5.3Standarder

Standarden udarbejdet af W3C (World Wide Web Consortium), WAI (Web Accessability Initiative) er den standard, der bør følges ved design og produktion af digitaliseret information på hjemmesider og sociale platforme m.v. (jf. omtale ovenfor vedr. omtale af det vedtagne WEB-diredktiv i EU regi).

Hvor W3C sætter standarden for den generelle opbygning og kodning af hjemmesider m.m., er WAI den del af organisationen, der beskæftiger sig med og sætter reglerne for, hvordan designet kan udformes, så der opnås den bedste tilgængelighed. Mange mennesker med synshandicap vil foretrække at modtage tekstfiler i et tilgængeligt format, fx tilgængelig wordfil eller tilgængelig pdf (dvs. at navigationen i dokumentet er korrekt navngivet på forskellige niveauer, at billeder, grafikker og figurer er beskrevet enten som billedtekst eller som alternativ tekst, etc.)

WAI har udarbejdet vejledninger på flere niveauer, og de stiller testprogrammer og skemaer til rådighed for såvel designere, udviklere som brugere. Standarden arbejder med tre tilgængelighedsniveauer: A, AA og AAA. De officielle danske anbefalinger og krav fra Digitaliseringsstyrelsen, der officielt fastsætter standarder og skal sikre deres overholdelse, kræver, at alle offentlige hjemmesider m.m. overholder AA-kriterierne.

Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside findes de officielle danske dokumenter om standarden og gode råd og vejledninger om it-tilgængelighed - blandt andet et e-læringskursus.

Der findes en række kilder, når det gælder hjælp til at opnå det bedste digitale design. Både Dansk Blindesamfund, private udbydere af services til personer med et synshandicap og offentlige institutioner har deres egne udlægninger af W3C WAI-kravene, ligesom der er flere private firmaer, der er specialiseret i at bistå med såvel rådgivning og test af tilgængeligheden. Flere af disse firmaer kan også stå for udvikling og kodning, der overholder standarderne.

Anbefaling:

  • Det er altid lettere at udvikle tilgængelige hjemmesider, apps etc. fra begyndelsen. Et velvalgt universelt design af strukturen på en hjemmeside betaler sig bedst i det lange løb. Ved at følge de offentligt stillede krav til webdesign sikrer man sig også, at man kan leve op til de fremtidige tilgængelighedskrav, der vil blive stillet internationalt.
  • Både Android og IOS-systemer har nyttige vejledninger til tilgængeligt design og programmering af hjemmesider og apps
  • Det er vigtigt at inddrage brugere i udviklingen af hjemmesider og apps for at sikre en hensigtsmæssig brugeroplevelse.