4.6.1Synstolkning

Synstolkning er en tilføjelse til billeder og det talte ord i tv og på film. Med synstolkning får man som synshandicappet tilført en uundværlig dimension i form af indtalt information, der beskriver miljø og omgivelser, rum og nonverbal kommunikation samt hvem, som taler. For et medie, hvor billeder og handling på skærmen er en stor del af oplevelsen, vil forudsætningen for, at en person med et synshandicap vil kunne få tilstrækkelig information og en sikker fornemmelse for, hvad der udspiller sig, ofte være, at lydsporet suppleres med ekstra information. Det siger sig selv, at en udsendelse i tv med masser af speak og synstolkning vil være mere givtig end en stumfilm eller en naturfilm med masser af dyrelyde, men uden talte forklaringer.

De fleste personer med et alvorligt synshandicap har igennem flere år fravalgt både filmaften derhjemme og oplevelsen i biografen, fordi de i begge tilfælde uden de nødvendige udfyldende regibemærkninger og -forklaringer kun har adgang til viden om en brøkdel af handlingen. Der har igennem de seneste år været foretaget forsøg med synstolkning både på DRs kanaler og i forbindelse med danske film. Der er i EU-regi vedtaget det såkaldte AVMS direktiv, som skal gennemføres ved national lov. Reglerne pålægger udbyderne af de såkaldte audiovisuelle medier at sikre, at deres services over tid trinvis bliver gjort tilgængelige for personer med handicaps, herunder et synshandicap. De særlige services, som skal tilbydes, er bl.a. synstolkning af programmer og oplæsning af undertekster. Igennem en årrække har DR haft tilbud om oplæsning af undertekster og synstolkning af en række drama- og dokumentarprogrammer på særlige parallelle tv-kanaler (DR1 Syn og DR2 Syn). Der er i 2020 endnu ikke udviklet et lignende tilbud i forhold til TV 2, som er den anden public-service TV-kanal, men der arbejdes på løsninger, som skal sikre dette, så også på denne medie-udbyder overholder AVMS direktivet.

Der er tillige i forhold til synstolkning af biograffilm foregået vellykkede forsøg med synstolkning af dansksprogede og -producerede biograffilm, hvor synstolkningssporet kan aflyttes med en hovedtelefon via brugerens mobiltelefon, hvortil sporet er hentet ned. Man skal indtil videre bruge en app-løsning til synstolkede film i biografen. App’en hedder Movie Reading. Læs mere om synstolkning på Dansk Blindesamfunds hjemmeside

Der arbejdes fortsat på udvikling af teknologiske løsninger, som kan sikre en øget tilgang til synstolkning og oplæsning af undertekster både ved brug af human tale og ved brug af automatiserede teknologiske løsninger, der forhåbentlig på sigt kan føre til et tilbud, som i omfang er mere på højde med de rigere tilbud, som findes i udlandet.

Der er et stadigt større fokus på synstolkning i Danmark, og det er bl.a. en del af kravene til public service-udbyderne. Dertil kommer, at Kulturministeriet støtter en længerevarende forsøgsordning, hvor Det Danske Filminstitut i samarbejde med Dansk Blindesamfund udvælger en række danskproducerede spillefilm, som kan få dækket udgifterne til synstolkning af filmen.