4.6.2Information om oplysninger fra skærme i forbindelse med befordring

Personer med et alvorligt synshandicap, som ønsker at befordre sig med bus, tog, skibe eller fly, kan som udgangspunkt ikke aflæse de skærme, som findes på terminaler, stationer eller i selve befordringsmidlet, da der ikke er mulighed for at få informationen oplæst.

Der findes i dag en række apps, som via smartphones kan forsyne brugeren med information om de næste tog, hvornår de næste busser afgår fra eksempelvis busstationen i tilknytning til en jernbanestation. Disse apps forfines til stadighed, og en række af dem sikres i dialog med Dansk Blindesamfund fuld tilgængelighed, idet felter, knapper m.v. er forsynet med en tale. Det gælder apps som fx ”Rejseplanen”, ”dinstation”, ”Afgangstavlen” m.fl.

Desuden har DSB for alle stationer, der ikke drives af privatbaner, udviklet den såkaldte EMPS, som via en opringning fra en telefon kan oplæse ankomst- og afgangstavlen på den konkrete station. Denne løsning kan både styres via mobiltelefonens tastatur og via talegenkendelse. Denne service kan nås på tlf. 70 13 14 15 tast 5.

I lufthavne er der i overensstemmelse med gældende EU-forskrifter etableret ledsageordninger, som kan rekvireres af flypassagerer på forhånd, og som dermed kan sikre, at passageren får den fornødne information fra den professionelle ledsager og også ledsages helt ud til det relevante fly samt kan afhentes fra flyet efter landing.