3.2.1Synssansen

Når seende personer skal orientere sig, danner de sig først et overblik og ser dernæst på detaljerne. Svagsynede personer gør det samme, men de har brug for, at omgivelserne er klart markerede med f.eks. lys, farver og kontraster. Blinde personer derimod opfatter først detaljerne ved hjælp af øvrige sanser og må på dette grundlag danne sig en forestilling om helheden.

Den store gruppe af stærkt svagsynede personer har et restsyn, som de i større eller mindre grad bruger til at orientere sig med. I hvor høj grad en svagsynet vil kunne gøre brug af sit restsyn afhænger af indretningen og omgivelserne, idet f.eks. rigtig brug af farver og god belysning kan gøre det lettere for svagsynede at færdes. Det er derfor væsentligt, når man indretter miljøet, at man har fokus på brugen af farver og lys.

Som kompensation for et helt eller delvist synstab er man tvunget til at udnytte sine alternative orienteringssanser. De fleste, der har en synsrest, anvender denne så meget som overhovedet muligt, men synsevnen kan være svær at anvende, så ved stærkt nedsat eller forvrænget syn er det ofte nødvendigt at anvende andre sanser. Disse udnyttes aktivt af personer med synshandicap, der har brug for den information, som omgivelserne giver, til orienteringen.