3.2.3Følesansen

Med følesansen identificeres forskellige genstande, strukturer og materialer. På huden mærkes luft- og temperaturforandringer. Med fødderne skelnes mellem forskelligartet materiale i underlaget, om det er glat, ujævnt eller taktilt (følbart). Med fingrene er det muligt at aflæse taktile kort, skilte og anden taktil information. Ved hjælp af den hvide stok, som bæres og bevæges som en forlængelse af hånden, modtages en række oplysninger i form af informationer om underlag, niveauforskelle og genstande, som den hvide stok støder på, når personen med synshandicap bevæger sig fremad.

Materialevariation kan bruges aktivt i planlægningen af god tilgængelighed for personer med et synshandicap, blandt andet som hjælp til at finde vej og varsle om vigtige funktioner og farer i omgivelserne. Ved brug af forskellige materialer med overfladestruktur og farver, der står i kontrast til omgivelserne, kan personer med et synshandicap bedre udnytte et miljø, finde vej og i tide opdage vigtige funktioner og farer.

Blind person orienterer sig ved taktilt kort på Vejle station.
Blind person orienterer sig ved taktilt kort på vejle station.
Blind person føler sig frem til funktionerne på et panel i elevator.
Elevatorpanel, hvor man som blind kan føle sig frem til funktionerne.