3.2.2Høresansen

Med hørelsen skelnes mellem forskelligartede lyde, de analyseres og lokaliseres, og deres bevægelse og retning bedømmes. Ved hjælp af hørelsen er vi i stand til nøje at registrere lydens refleksion omkring os og dermed få en oplevelse af omgivelserne. Ekkoet, der fremkommer ved færden og ved brug af den hvide stok, samt lyden, der fremkommer ved at gå, tale eller på anden måde skabe lyd, er en vigtig hjælp i orienteringen. Se nærmere herom i afsnit 3.3.7 ”Navigering via hørelsen, lydskygger (ekkolokalisering)”.

Input af enhver art via hørelsen spiller en væsentlig rolle for blinde og svagsynedes orientering, og blinde personer navigerer ofte ved hjælp af forskelle i et lydbillede. Blinde personer bruger lyde til at orientere sig efter, men de bruger også lyden af egne fodtrin til at identificere rum og pladser. Lyd kan anvendes bevidst som retningsgiver eller til at videregive information. Lydsignaler kan anvendes ved blandt andet automatiske døre og ved trafikovergange.

Byggematerialers lydabsorption og reflektants har stor indvirkning på rums akustiske miljø og dermed på blindes og svagsynedes mulighed for at orientere sig. F.eks. kan massive hindringer og åbne rum opfattes ved hjælp af akustikken.

Lyd kan planlægges bevidst som retningsgiver eller til at videregive information, som seende borgere kan tilegne sig med øjnene.

Blind person passerer fuglevoliere. På Dansk Blindesamfunds kursus- og feriecenter Fuglsangcentret har man placeret et fuglevoliere på gangen som retningsorientering for blinde og svagsynede.
Et fuglebur med fløjtende fugle kan fungere som et lydfyr og retningsgiver.
Blind person passerer lystårn på Fuglsangcentret. Lystårne er placeret i gangarealerne, hvor man kan skifte retning. Tårnene giver både en lys- og lydmæssig forskel i gangforløbet, da der er dagslys og højere lysniveau om aftenen, højere til loftet og dermed en ændring i akustikken, og en anden farve og taktil kontrast i belægning på gulvet.
Et lystårn og en anden type fliser i belægningen kan fungere som retningsgiver.