3.2.4Lugtesansen

Med lugtesansen registrerer vi det, der ligger både nær og langt fra vores kropsrum. Lugtesansen fortæller om det, der venter foran os, eller kommer os i møde. Lugtesansen styrker vores orienteringsevne og supplerer både hørelsen og synet i den proces. Det er en vigtig sans for blinde mennesker, der som et supplement til de andre sanser bruger den til at orientere sig ved.

Træer, buske og planter med forskellige dufte, form og lyd kan være et element som supplement til at orientere sig.

Blind person i sansehaven ved Fuglsangcentret. Der er anlagt en ledelinje i belægningen i form af forskellige stentyper.
Blind person går rundt i Sansehaven ved Fuglsangcentret. Stien afgrænses af buske og blomster, der med deres dufte er med til at hjælpe blinde og svagsynede med at orientere sig. Ved aktivering af lydfyr fortælles om planter og havens indretning.