6.3.1Adgangsforhold til sammenbyggede, etage- og fritliggende boliger

Udearealer ved boliger skal opfylde de samme retningslinjer for tilgængelighed som ved øvrigt byggeri. Se generelt om udearealer i afsnit 6.1.15 - 6.1.21.3.