6.3.5Brevkasser/brevsprækker

For blinde og svagsynede er det væsentligt, at brevkasser eller brevsprækker er udformet således, at man kan modtage forsendelser på punktskrift.

Anbefaling:

  • Brevkasser bør være tilstrækkelig store til at kunne rumme publikationer på punktskrift. De bør derfor mindst være 36 cm brede og 36 cm dybe og med et indkast på mindst 3 cm i højden og 32 cm i længden. På samme måde bør brevsprækker være mindst 3 cm i højden og 32 cm i længden.