6.3.12Køkken

For blinde og svagsynede er det vigtigt, at et køkken konstrueres logisk. Det skal indrettes således, at brugen kan foregå hensigtsmæssigt. Køkkenet skal være funktionelt, enkelt og logisk indrettet. Jf. også SBi-anvisning 222 Tilgængelige boliger.

6.3.12.1 Køkkenets indretning

Det anbefales at opstille køkkenelementerne i forlængelse af hinanden. For eksempel arbejdsplads, vask, arbejdsplads og komfur. Vasken skal være i nærheden af varmepladerne, da det skal være muligt at flytte tunge pander og gryder fyldt med varme væsker frem og tilbage over bordet hen til varmepladerne.

Anbefaling:

 • Køkkenelementer i forlængelse af hinanden.
 • Der bør så vidt muligt være afsætningsplads på begge sider af komfuret.
 • Mikrobølgeovne, grill og ovn skal installeres i øjenhøjde

6.3.12.2 Skabe og skuffer

Personer med synshandicap har behov for at have tingene placeret på en overskuelig måde. Herunder plads til nødvendige tekniske hjælpemidler ud over dem, der sædvanligvis bruges i et køkken.

Ved valg af køkkenskabe bør man så vidt muligt vælge låger med magnetlåse eller overskabe med skydedøre. Alternativt bør man vælge skabsdøre, der er dobbelte, så dørene ikke slår for langt ud i rummet med risiko for, at man slår hovedet på den halvt åbne låge.

Anbefaling:

 • Det er vigtigt med god skabsplads samt store arbejdsflader på køkkenbordene.
 • Skabslåger bør være skydeelementer eller forsynet med magnetlåse.
 • Underskabe bør forsynes med hylder, der kan trækkes ud, så det er nemmere at finde det bagerste i skabet.
 • Skarpe kanter på skabe og borde samt glashylder skal undgås, da blinde og svagsynede let kan komme til skade på disse.

6.3.12.3 Betjeningsgreb- og betjeningspanel

Trinløs regulering og touch-paneler kan ikke anvendes af blinde, da man ikke kan mærke/se, hvor meget/om der er skruet op/tændt for kogepladen.

Anbefaling:

 • Komfurer bør være udstyret med betjeningsknapper, der mærkbart standser og klikker ved hver indstillingsmulighed. Stadigt flere touch-løsninger, kræver tilgængelige apps, der kan betjene touchkomfurer etc.
 • Også andre betjeningsdrejeknapper i køkkenet skal være lette at følge og klart angive, om knappen står på 0 eller max i relief.
 • Ovnknappen skal kunne afmærkes, og det skal være muligt at afmærke køleskab og vaskemaskine, så blinde og svagsynede selv kan betjene/indstille disse.
 • En række apparater til køkkenet kan i stigende grad tilpasses eller anskaffes med styring via en app på en smartphone.

6.3.12.4 Køkkenbelysning

Korrekt køkkenbelysning er vigtig for personer med synshandicap. Ved korrekt belysning er det nemmere at arbejde i køkkenet, skelne køkkenelementerne fra hinanden og finde køkkenredskaber.

Der skal være mulighed for at få ikke blændende dagslys ind i køkkenet. Køkkenet skal primært have en god, dvs. ikke blændende arbejdsbelysning. Blændingstallet skal være under UGR 15. Almenbelysning anvendes kun, hvis der er behov herfor. (Køkkener med store arealer).

Lyset skal have gode farvegengivende egenskaber på minimum Ra 96.

Anbefaling:

 • Der skal være ikke blændende dagslys (hvide karme og sprosser) og korrekt arbejdsbelysning også kaldet særbelysning. Luminansspring på 1: 5-30 efter opgaven, vægfarven etc. Se kap. 6.1.7.
 • Belysningen over arbejdspladser Placeres på følgende måde:
 • Arbejdsfunktionerne, der skal have godt lys defineres nemt i et køkken:
 • Start ved køkkenvasken, her er arbejdsplads nr. 1. Den er normalt 60x60 cm.
 • Til højre herfor er tørreområdet for opvask, det er normalt 60x60 cm, det er arbejdsplads nr. 2.
 • Til venstre for køkkenvasken er der normalt en skære- og tilberedningsplads, ofte på 120x60 cm, det er arbejdsplads nr. 3.
  Hæng en pendel på hver side af køkkenvasken, gerne lavt ca. 50-55 cm over bord, hvis der ikke er overskabe.
  Hæng også pendler, der hvor arbejdsplads nr. 3 starter, dernæst mellem 3 og 1 og igen mellem 1 og 2 og til sidst, hvor 2 slutter.
  Altså 4 pendler i alt.
  Forløb: Pendel, skæreplads, pendel, køkkenvask, pendel, tørreplads, pendel.
  Hvis der er overskabe i køkkenet, erstattes disse pendler med lavt placerede fremadlysende væglamper, placeret på samme måde som pendlerne, bare inde på væggen. Placeret så passende lavt, at de lyser under øjenhøjde, der regnes på 120-160 cm over gulv.
  Nu er der så meget lys i køkkenet, at det er nok med 2 maks. 3 mindre loftslamper til at lyse køkkenskabene op.
  Så er der godt lys i køkkenet til personen med synshandicap, men sandelig også til ægtefællen.
 • Reflekterende overflader skal undgås. Overflader bør være diffust reflekterende, ensfarvede og i god kontrast til køkkenredskaber og –service.
 • En eventuel emhætte bør monteres med en lampe placeret ved den forreste kant. Her kan vælges en diode på min Ra 96.
 • Der bør etableres ekstra stikkontakter til opsætning af belysning, hvor det er påkrævet, f.eks. over komfur og køkkenbord. Stikkontakter og afbrydere skal stå i kontrast til væggene.
 • Hovedafbrydere, sikringer etc. skal være nemme at nå, og funktioner som tændt eller slukket skal være tydelige at aflæse med store bogstaver og taktile symboler.
 • Man skal kunne se hinanden under lampen, og samtidig må lampens inderside på ingen måde være lys og dermed genere synsmulighederne, dvs. den må meget gerne fremtræde ikke-lysende eller mørk og blændfri, idet lyset rammer bordet og ikke dit øje. Disse lamper findes i handelen. I pendlen kan bruges en god diode med Ra + 96, på f.eks. 13 eller 23 watt, der giver passende meget lys over bordet.
 • Spisebordet bør være placeret, så det indfaldne dagslys kommer fra siden.
 • Når et køkken skal anvendes af flere, bør det være muligt at hæve og sænke lysstyrken med en lysdæmper.