6.1Udearealer

Tilgængeligt indrettede udearealer er af stor betydning for blinde og svagsynedes tryghed, sikkerhed og færden på egen hånd. Personer med et synshandicap har behov for at kunne orientere sig og komme sikkert omkring på sin færden uden for hjemmet. Da behovet gælder med eller uden assistance og på lige fod med andre, er det af stor betydning, at udearealer planlægges og udføres tilgængeligt på et sikkert og fagligt korrekt grundlag gennem universelt design af produkter og de anlagte omgivelser.

De følgende afsnit beskriver, hvad man skal være særligt opmærksom på, når udearealer projekteres og kvalitetssikres for at skabe tilgængelighed for personer med et synshandicap. Det overordnede mål er at skabe sikkerhed og tryghed og hindre, at der etableres unødige barrierer på den blinde eller stærkt svagsynedes vej.

Yderligere oplysninger om tilgængelighed på udearealer findes bl.a. i ’Færdselsarealer for alle’ og ’Udearealer for alle, DS 105’.