6.3.11Soveværelse

Indholdsfortegnelse

For blinde og svagsynede er det vigtigt, at soveværelset er indrettet funktionelt og logisk. Bevidst valg af farver og lys kan hjælpe synshandicappede med orienteringen.

Anbefaling:

  • Sengen skal kunne placeres, så den står i nærheden af kontakter og afbrydere til lys, tv, radio og telefonstik.
  • Garderobeskabe bør have skydedøre og indbygget lys, så det er nemmere for svagsynede at finde det rette tøj.
  • Dørhåndtag og håndtag på skuffer skal være lette at få øje på. Det vil sige, at de skal have en farve, der står i kontrast til baggrunden.
  • Mønstrede gulvtæpper bør undgås, da de kan skabe synsforvirring og gøre det svært at se ting, der tabes på disse.

6.3.11.1 Vægge

Personer med synshandicap bruger vægflader til at orientere sig efter. Det er dog vigtigt, at disse flader er tilgængelige.

Anbefaling:

  • Vægflader skal indrettes, så de kan anvendes til orientering. Se nærmere herom i afsnit 6.2.4. Lofter og vægge
  • Store vinduesflader reflekterer ikke lys og fungerer derfor dårligt som orienterende flader.

6.3.11.2 Vinduer

Vinduer bør forsynes med solafskærmning, så kontrasten mellem vinduesfladen og væggen ikke bliver for stor.

Blænding er særligt et problem for svagsynede, idet blænding gør det umuligt for svagsynede at udnytte sit restsyn og orientere sig. Undgå derfor blænding forårsaget af direkte sollys eller indirekte fra kraftigt oplyste vægge.

Anbefaling:

  • Vinduer bør forsynes med solafskærmning. Indfald af modlys i gangretningen bør undgås.
  • Store vinduesflader reflekterer ikke lys og kan derfor ikke anvendes til orientering i rum som vægge kan.
  • Hvis store vinduesflader benyttes, bør den nederste del af vinduesfladen være synlig.