6.3.8Trapper

Trapper udgør altid en potentiel fare for blinde og svagsynede, og der sker ofte faldulykker ved trapper, bl.a. fordi der er opsat for dårligt lys. Det er derfor væsentligt, at trapper er markeret korrekt. Se beskrivelse af trapper i afsnit 6.2.6 Indendørs trapper.