6.3.4Indgangspartier

Indgangspartiet ved boliger skal opfylde de samme retningslinjer for tilgængelighed som ved offentligt byggeri. Se afsnit 6.2.1 Indgangspartier.