6.3.7Ganglinjer og passager

Ganglinjerne i boligen skal være tilgængelige for personer med synshandicap.

Anbefaling:

  • Det skal sikres, at ganglinjer er parallelle med ydervæggene, så husets ydre og indre linjer følges og hjælper med orienteringen.
  • Ganglinjer skal være så korte som muligt.