6.3.10Opholdsrum/stue

For blinde og svagsynede er det vigtigt, at et opholdsrum er indrettet funktionelt og logisk. Bevidst valg af farver og lys kan hjælpe personer med synshandicap med orienteringen.

Illustration af mønstret tæppe, hvor tabt nøgle er meget svær at se.
Det kan være vanskeligt at finde eller se genstande på en mønstret belægning, her et gulvtæppe, med lav kontrast.

Anbefaling:

  • Bevidst brug af farver gør det enklere at orientere sig. En væg med stærke farver kan fungere som referencevæg til orientering.
  • Lyse flader reflekterer mere lys end mørke. Det er vigtigt at opretholde gode lysbetingelser i boligen, så personer med synshandicap kan orientere sig.
  • Mønstrede gulvtæpper bør undgås, da de kan skabe synsforvirring og gøre det svært at se ting, der tabes på disse.