6.3.3Boligens planløsning

For blinde og svagsynede er det vigtigt, at en bolig konstrueres logisk. Den skal indrettes således, at brug af rummene kan foregå mest hensigtsmæssigt. Opdelingen af rum skal være funktionel, og de enkelte rum skal være enkelt og logisk indrettede. En enkel, logisk og konsekvent planløsning med rette linjer og vinkler gør det nemmere for personer med synshandicap at orientere sig. Enkle greb som farvevalg på vægge, gulv og møbler, samt belysning og placering af møbler kan gøre hverdagen enkel og overskuelig for personer med nedsat syn.

Se mere om tilgængelige boliger generelt i SBi-anvisning 222 Tilgængelige boliger.