4.3.1Udformningen og placering af skilte

Anbefaling:

  • Skrifthøjde: Bogstaver og tal på skilte skal have en størrelse, der afhænger af læseafstanden.
  • Ophøjede bogstaver, punktskrift og piktogrammer: Såfremt et skilt indeholder ophøjede bogstaver og/eller tal, skal disse være ophøjet min. 0,8 mm og skrevet i Helvetica uden fødder. Ophøjede bogstaver skal have en højde på mellem 16-50 mm. Information i punktskrift skal være skrevet uforkortet. Se nærmere afsnittet om punktskrift, afsnit 5.3.6.
  • Piktogrammer skal være ledsaget af en beskrivelse placeret direkte under piktogrammet. Piktogrammet skal altid være forsynet med punktskrift placeret direkte nedenunder. Piktogrammets ydre mål skal være 152 x 152 mm.
  • Overfladebehandling og kontrast: Skrift og baggrund på skilte skal være brækket hvid/mat og have en ikke blændende overfladebehandling. Max glansværdi skal være 40. Skriften og symbolerne skal kontrastere mod deres baggrund – enten lyse karakterer på en mørk baggrund eller mørke karakterer på en lys baggrund.
  • Placering og højde: Ved permanent skiltning bør skilte være opsat på den væg, der er nærmest dørens lås (eller dørgreb). Hvor der ikke er nogen plads på væggen ved dørens lås (eller dørgreb), herunder dobbelte fløjdøre, skal skilte være placeret på den nærmest tilstødende væg. Skiltets vandrette midterakse placeres ca. 150 cm over gulv eller terræn. Skiltet skal monteres således, at en person kan nå uhindret frem til skiltet. Der må altså ikke være genstande foran skiltet, der står i vejen, eller døre, som blokerer for udsynet til skiltet.