4.3.7Talende skilte

Al information, der findes på skilte m.m., bør være tilgængelig for blinde og svagsynede mennesker. I de foregående afsnit er det blevet gennemgået, hvordan man kan gøre et skilt mere tilgængeligt ved at bruge den rigtige skrifttype og størrelse på bogstaverne, samt ved at benytte taktil skrift og evt. punktskrift på skilte. Men en del blinde mennesker er ude af stand til at føle med fingrene – mange diabetikere f.eks. – og de vil ikke kunne benytte taktile skilte.

Det er derfor ønskeligt, at al skiltning, tekstinformation og andre visuelle meddelelsesmidler, hvor det er hensigtsmæssigt, også suppleres med lyd.

Man kan lave et skilt talende ved f.eks. med brug af en lille fjernkontrol, eller ved at aktivere en sensor i skiltet, som igangsætter den indtalte information. På den måde vil den trykte information også blive tilgængelig for alle personer med et synshandicap.

Skilte med beskrivende informationer om offentlige bygninger, monumenter og genstande af kulturel interesse giver ofte ikke tilstrækkeligt detaljerede og meningsfyldte oplysninger. Digital information på lyd kan indeholde mere fyldestgørende beskrivelser.