4.3.6Punktskrift (Braille) på skilte

Skilte bør, hvor det er relevant, påføres punktskrift.

BR 18 anbefaler i §62, at ”Informationen kan suppleres med punktskrift, lyd, piktogrammer etc.”

Punktskrift (Braille), er den blinde og stærkt svagsynede persons måde at skrive og læse tekst, en særlig skriftfont, som læses med fingrene. Når en tekst er omsat til punktskrift, vil en punktbruger være i stand til at læse denne uden yderligere hjælp.

Det er internationalt bestemt, hvilken punktkombination der repræsenterer bogstaverne fra A til Z, mens specialbogstaver varierer fra land til land. En person, som er blind, der ikke kan læse og forstå tysk, vil således heller ikke kunne læse og forstå tysk punktskrift. Da punktskrift fylder meget i forhold til trykt tekst, anvendes i øvrigt oftest forudbestemte forkortelser for forskellige ord og sætninger, og disse varierer også fra land til land. På skilte skal man imidlertid altid anvende uforkortet punktskrift.

punktskriftalfabet
Dansk punktskriftalfabet inkl. tal- og specialtegn.

Der er forholdsvis få blinde mennesker, der er i stand til at læse punktskrift. Dog er der en langt større gruppe, som har gavn af punktskrift til afmærkning af fx emballage, på skilte etc. Blandt Dansk Blindesamfunds ca. 8.000 medlemmer regner man med, at mindst 1.000 kan have glæde af punktskrift, mens alle blinde og svagsynede mennesker, der ikke har noget læsesyn, alternativt vil kunne have glæde af reliefbogstaver.

Skilte med punktskrift bør placeres således, at de kan læses med hånden på en ergonomisk og praktisk hensigtsmæssig måde. Derfor skal sådanne skilte ikke placeres for lavt (fx i hoftehøjde) eller højt (fx i en højde, der fra gulvniveau overstiger 1.60 cm), da punktskrift læses med fingrene, der gerne skal kunne placeres uhindret, og uden at læseren skal ”vride” hånden.

I henhold til DS/ISO standard 17049 om tilgængeligt design, anvendelse af punktskrift på skiltning, udstyr og til afmærkning, findes angivelse af mål for prikkernes afstand inden for det enkelte tegn, mellem de forskelige tegn, linjeafstand og punkternes dimension og herunder højde.

Følgende overordnede dimensioner på de punkter, som danner punktskriftbogstaver, tal m.v. kan angives:

Punktdimensioner:

  • Tværsnit (diameter ved basis): 1,0-1,7 mm
  • Punkthøjde: 0,3-0,7 mm
  • Form: Afrundet (og ikke flad eller spids)
  • Afstand mellem punkter inden for matriks (tegn):
    • Vandret afstand: 2,0-2,8 mm
    • Lodret afstand: 2,0-2,8 mm
  • Afstand mellem to tegn defineret som afstand mellem punkt 1 i det ene tegn og punkt 1 i det næste tegn: 5,1-6,8 mm
  • Linjeafstand (defineret som afstanden mellem punkt 1 i et tegn og punkt 1 i et tegn på linjen under): 10,0-15,0 mm.