4.3.2Farver og kontraster på skilte

Skiltet skal tydeligt kunne ses mod baggrunden og skal derfor være udført med en grundfarve, der står i kontrast til baggrunden. Skilte er svære at identificere, hvis de er placeret mod en baggrund af lavt skinnende sollys eller kunstigt lys.

Skilte er nemmere at læse for svagsynede, når skriften kontrasterer mod baggrunden med mindst 70 %.

En oversigt over farver og kontraster fremgår af følgende tyske farveskema:

Oversigt over farver og kontraster.
Tegningen viser en oversigt over farver og kontraster.