4.3.4Belysning af skilte m.v.

Skilte kan gøres lettere tilgængelige for svagsynede, hvis de har indbygget lys. Imidlertid forudsætter dette, at frontpladen på skiltet har lige så god kontrast i dagslys som om aftenen. Gennemlyste skilte skal have negativ tekst og symboler.

Hvis tavler ikke har indbygget lys, skal de belyses særskilt med lys, der ikke blænder, uanset hvor personen står. Lys på skilte/tavler kan ligge mellem 100-300 lux, og lyset skal fordele sig ens over hele skiltet/tavlens overflade. Omkringliggende lys eller synligt bagvedliggende eller foranliggende lys må ikke overstige belysningsniveauet på skiltet. Spejling af en lyskilde generer aflæsning af skilte bag glasruder. Påbuds- og advarselsskilte, betjeningsvejledninger, sikkerhedsforskrifter og lign. bør have en mat overflade for at undgå spejling.

Skilte og tavler skal være nemme at rengøre. De skal også let kunne ændres eller kunne udskiftes.