4.3.3Typografi og layout

Der gælder generelt de samme forhold for typografien på skilte som ved trykt tekst.

Dog er der også særlige forhold, der gør sig gældende, idet læseafstanden normalt er meget større. Dette har betydning for bl.a. skriftgraden. Man skal altid tilpasse bogstavstørrelsen efter læseafstanden.

Nedenstående skala viser størrelsen på bogstaver på skilte for personer med normalt syn:

Skala, der viser størrelsen på bogstaver på skilte for personer med normalt syn.
Læseafstand i meter Versal x-højde (mm) Skiltehøjde (mm)
3 15 30
5 25 50
6 30 60
10 50 100
12 60 120
15 75 150
18 90 180
20 100 200
24 120 240

Tallene her skal betragtes som minimumsværdier .

Som det ses, har en person med normalt syn behov for en bogstavstørrelse på 15 mm ved en læseafstand på 3 m.

Det anbefales dog at anvende noget større minimums x-højde for personer med et synshandicap. Det er til gengæld vanskeligt generelt at sige noget præcist om, hvad den så skal være. Et forslag kunne være at rykke kolonnen »Læseafstand i meter« to trin ned således, at læseafstanden på 3 m giver en versal X-højde på 30 mm. Dette er illustreret i figur 6:

Tegningen viser en graf med versal højde i mm lodret på y-aksen og største læseafstand i meter på x-aksen.
Graf af læseafstand

Generelt anbefales brug af rene og klare skriftsnit af sans seriftypen. På skilte kan man også med fordel anvende vandret orienterede skriftsnit som f.eks. Helvetica Medium.

Ord må ikke spatieres eller understreges. Ordenes længde giver nemlig også vigtige informationer. Versaler kan anvendes til begyndelsesbogstaver og til korte ord, mens lange ord bliver mere letlæselige med almindelige bogstaver, minuskler. Ved skiltning skal versaler og minuskler anvendes ganske som i bogtryk. Det drejer sig om at anvende de samme ordbilleder, som man kender fra almindelig læsning.